شنبه - چهارشنبه، 8صبح الی 4 بعدازظهر
031-95015680-81 با ما در تماس باشید

معرفی خدمات آزمایشگاهی

1)سنتز نانوذرات مغناطیسی فوق آبدوست
2)سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش Ni-NTA Agarose ) Ni-NTA Magnetic Agarose Beads)
3)سنتز نانوذرات فلزی فلورسنت (طلا، نقره، ...)
4) سنتز نانوحامل¬های هدفمند شده دارو-ژن رسان بر پایه کیتوسان، آلیژینات، پلی اتیلن ایمین، آگارز و ....
5) انجام آزمون¬های مربوط به بررسی روند رهایش دارو و تعیین غلظت مواد در محلول ها
6) انجام آزمون های سنجش سمیت سلولی به روشMTS
7) انجام آزمون های آنتی باکتریال(MIC, MBC, Disc)