شنبه - چهارشنبه، 8صبح الی 4 بعدازظهر
031-95015680-81 با ما در تماس باشید

آزمایشگاه سلول های بنیادی

بخش سلولهای بنیادی در بال شمالی طبقه اول پژوهشکده زیست فناوری قرار دارد و شامل مجموعه اتاقهای کشت (انسانی، دانشجویی و ایزوله ) میباشد. همچنین اتاق دستکاری ژنتیکی و بخش میکروسکوپ در مجاورت هم و در این بخش قرار دارند. بیشترین تمرکز اعضاء بخش در زمینه تحقیقاتی با محوریت تمایز سلولهای بنیادی به رده های خاص سلولهای عصبی جهت کاربرد در بیماریهای عصبی، و مهندسی بافت عصب و غضروف و کاربرد آن در بیماریهای غضروفی و استخوانی می باشد. اعضاء گروه شامل متخصصین حوزه زیست شناسی تکوین، ژنتیک، مهندسی بافت ، نانوتکنولوژی، فیزیولوژی پزشکی و سایر رشته های مرتبط میباشند که همراه با دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در گروه مشغول فعالیت می باشند. همکاری با اساتید: بخش سلولهای بنیادی آمادگی ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با اعضا هیئت علمی سایر مراکز را در قالب طرحهای تحقیقاتی مشترک و پایان نامه های دانشجویی دارد. طرحهای تحقیقاتی با محوریت علوم اعصاب، استخوان، غضروف و سلولهای سرطانی در اولویت میباشند.

مقاطع تحصیلی و رشته های تحصیلی مورد پذیرش :

در بخش سلولهای بنیادی در مقاطع کارشناسی ارشد ، دکتری و پسادکتری جهت انجام پایان نامه دانشجو پذیرش میشود.
رشته های مورد پذیرش شامل رشته های علوم پزشکی، زیست شناسی، ژنتیک، دامپزشکی، علوم پایه پزشکی و رشته های مهندسی که پایان نامه مرتبط با علوم زیستی دارند می باشد.

اهداف

• بررسی مكانيسم هاي دخیل در حفظ ویژگی های بنیادی و یا تخصص یابی سلول هاي بنيادی جنینی و بالغ
• استفاده از سلولهای بنیادی در بازسازی ضایعات عصبی ناشی از حوادث یا بیماری های تحلیل برنده عصبی مانند پارکینسون، آلزایمر و MS
• بهره گیری از توان سلول های بنیادی به منظور درمان اختلالات بینایی
• بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده دندان با بهره‌گیری از سلول‌های بنیادی مختلف ناحیه دهان و دندان
• بازسازی ضایعات غضروفی و استخوانی با بهره گیری از خواص تمایزی و القایی سلول های بنیادی
• استفاده از سلولهاي بنيادي به عنوان ابزاري در مطالعه مكانيسم عملكرد داروها در بدن و شناخت اثرات و سمیت احتمالی آنها
• بهره گیری از تکنیک های مهندسي سطح و نانوفناوری به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای کشت و تمایز سلول هاي بنيادي
• به کارگیری روش های مهندسی بافت در بهبود کارایی سلول های بنیادی در ترمیم انواع آسیب ها و ضایعات

دستاوردها و افتخارات

• تدوین و بهینه سازی دستورالعمل های تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به سلول‌های قلبی، عصبی و سلول‌های عصبی و غیر‌عصبی شبکیه چشم
• بازسازی برخی ضایعات عصبی، بینایی، استخوانی و غضروفی در مدل های حیوانی به کمک سلول های بنیادی جنینی و بالغ
• استحصال سلول‌های مزانشیمی بنیادی مختلف ناحیه دهان و دندان و تدوین دستورالعمل های تمایز آنها به سلول‌های غضروفی، استخوانی و شبه عصبی
• بهینه‌سازی کشت و آماده‌سازی سلول جهت امور سلول‌درمانی با همکاری مراکز درمانی تخصصی اصفهان
• مطالعه روی داربست‌های زیست تخریب پذیر بیولوژیک و غیر‌بیولوژیک براي انتقال سلول با هدف استفاده از داربست‌های حاوی سلول در سلول‌درمانی
• معرفی داروی جدید ضد لوکمی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی

اعضای هیئت علمی و رزومه

دکتر فرشاد همایونی مقدم (دکترای تخصصی فیزیولوژی- نوروفیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
مشاهده رزومه

پژوهشگران

خدیجه کربلائی(دکتری ژنتیک مولکولی، دانشگاه اصفهان)
فرشته کرمعلی (دکتری زیست شناسی ، تکوینی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران )
فاطمه اژئیان (دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان)

معرفی دوره های آموزشی و کارگاه ها

دوره های آموزشی


در بخش سلولهای بنیادی در مقاطع کارشناسی ارشد ، دکتری و پسادکتری جهت انجام پایان نامه دانشجو پذیرش میشود .
رشته های مورد پذیرش شامل رشته های علوم پزشکی، زیست شناسی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، دامپزشکی، علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و رشته های مهندسی که پایان نامه مرتبط با علوم زیستی دارند می باشد.

سیر مراحل اداری پذیرش و شروع به کار دانشجویان:

دانشجویان بعد از انتخاب استاد راهنما یا مشاور خود از بین اساتید مجموعه طبق نظر ایشان موضوع پایان نامه را انتخاب مینمایند. بعد از سیر مراحل اداری و عقد قرار داد با دانشجو دوره های آموزشی مورد نظر در صورت لزوم به وی داده میشود و کار عملی بر روی موضوع پایان نامه شروع خواهد شد.


همکاری با سایر مراکز:

تمام مراکز دانشگاهی بعد از برقراری تفاهم نامه همکاری فی مابین با پژوهشکده زیست فناوری رویان با این مرکز همکاری خواهند داشت.


خدمات سلولی و کشت سلول قابل ارائه توسط آزمایشگاه سلولهای بنیادی:

تمام خدمات سلولی و کشت سلولی در قالب انجام پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی مشترک قابل ارائه به دانشجویان و اساتید میباشد.


معرفی خدمات آزمایشگاهی

• آزمایشات تخصصی بررسی بقاء، تکثیر و مرگ سلولی (آپوپتوز) با استفاده از تکنیک های MTS، TUNEL و Annexin V.
• انجام آزمون‌های سمّیت، التهاب‌زایی و تحریک رشد بر روی سلول‌های مختلف
• ارائه انواع لاین های سلولی نرمال و سرطانی

ثبت اختراعات

ساخت لایه پلیمری حساس به دما ظروف کشت سلولی جهت مهندسی لایه های سولی در تا ریخ ثبت اختراع 14/8/1396 –

کتاب های منتشر شده


گالری تصاویر

مقالات

Development of a Highly Proliferated Bilayer Coating on 316L Stainless Steel Implants

Fatemeh khosravi, Saeed Nouri Khorasani, Shahla Khalili, Rasoul Esmaeili Neisani, Erfan Rezvani Ghomi, Fatemeh Ejeian, Oisik oDas ,(2020)
Polymers (Basel)


Cytotoxicity Evaluation Of The Bioresorbable And Titanium Plates/Screws Used In Maxillofacial Surgery On Gingival Fibroblasts And Human Mesenchymal Bone Marrow Stem Cells

Masoud Vatani,Mohammad Hossein Beigi,Fatemeh Ejeian,Ahmad Mottaghi,,Afshin Yadegari-Naeini, 1Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2020)
celljournal


The effect of laser irradiation and doxycycline application on the production of matrix metalloproteinase-8 and collagen I from cultured human periodontal ligament cells

Alireza Dehdashtizadeh, Nasim Esnaashari, Shirin Zahra Farhad, Fatemeh Ejeian, Shaharam Amini,(2020)
Dental research journal 


Mussel inspired ZIF8 microcarriers: a new approach for large-scale production of stem cells

Mahsa Asadniaye Fardjahromiab, Amir Razmjou, Graham Vesey, Fatemeh Ejeian, Balarka Banerjeee, Subhas Chandra Mukhopadhyay and Majid Ebrahimi Warkiani,(2020)
RSC Advance


Tissue engineering of retina through high resolution 3-dimensional inkjet bioprinting

Elahe Masaeli, Valérie Forster, Serge Picaud, Fereshte Karamali, Mohammad Hossein Nasr-EsfahaniوChristophe Marquette,(2020)
Biofabrication


Characterization of polyvinyl alcohol hydrogels as tissue-engineered cartilage scaffolds using a coupled finite element-optimization algorithm

MohadesehNazouri,AlirezaSeifzadeh, ElaheMasaeli,(2020)
Journal of Biomechanics


Induced DNA hypomethylation by Folic Acid Deprivation in Bovine Fibroblast Donor Cells Improves Reprogramming of Somatic Cell Nuclear Transfer Embryos

Mina Jozi,Farnoosh Jafarpour, Reza Moradi,Faezeh GhazviniZadegan,KhadijehKarbalaie,Mohammad HosseinNasr-Esfahani,(2020)
Imp Sci Rep


pre-implantation genetic diagonesis in family with a novel mutation in dpagt1 gene

Zahra Tabatabaei , khadijeh karbalaie , Parham Habibzadeh , Mohammad Ali Farazi Fard , Mohammad Ali Faghihi , Mohammad-Hossein Nasr Esfahani,(2020)
celljournal


Creation of a unique architectural structure of bioactive glass sub-micron particles incorporated in a polycaprolactone/gelatin fibrous mat characterization, bioactivity, and cellular evaluations

Sajjad Fanaee, Sheyda Labbaf, Mohammad Hossein Enayati, Arezou Baharlou Houreh,Mohammad HosseinNasr-Esfahani,(2019)
Journal of Biomedical Materials Research Part A


Mesoporous bioactive glasses for the combined application of osteosarcoma treatment and bone regeneration

Mansooreh Ravanbakhsh, Sheyda Labbaf .Karimzadeh, Alessandra Pinna. Arezou Baharlou Houreh, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2019)
Materials Science & Engineering C


Hepatocyte growth factor promotes the proliferation of human embryonic stem cell derived retinal pigment epithelial cell

Fereshteh Karamali, Mohammad-Hossein Nasr Esfahani , Mehdi Hajian , Fatemeh Ejeian, Leila Satarian , Hossein Baharvand ,(2019)
J Cell Physiol


New classes of carbazoles as potential multi-functional anti-Alzheimer’s agents

NiloufarChoubdar,MostafaGolshanimLeiliJalili-Balehb,HamidNadri,Tuba TüylüKüçükkilin,BeyzaAyazgök,AlirezaMoradi,Farshad HomayouniMoghadam,ZahraAbdolahi,AliehAmeri,FatemehSalehian,AlirezaForoumadi,MehdiKhoobi,(2019)
Bioorganic Chemistry


Aminoalkyl-substituted flavonoids: synthesis, cholinesterase inhibition, β-amyloid aggregation, and neuroprotective study

Laleh Faraji,Hamid Nadri,Alireza Moradi,Bahar Pakseresht,Farshad Homayouni Moghadam,Setareh Moghimi,Mohammad Abdollahi,Mehdi Khoobi,Alireza Foroumadi,(2019)
Birkhauser Boston


Design, synthesis and anti-Alzheimer’s activity of novel 1, 2, 3-triazole-chromenone carboxamide derivatives

Arezoo Rastegari , Hamid Nadri , Mohammad Mahdavi , Alireza Moradi , Seyedeh Sara Mirfazli , Najmeh Edraki , Farshad Homayouni Moghadam , Bagher Larijani , Tahmineh Akbarzadeh , Mina Saeedi,(2019)
biochem


Characterization of polyvinyl alcohol hydrogels as tissue-engineered cartilage scaffolds

Mohadeseh Nazouria, Alireza Seifzadeha, Elahe Masaeli,(2019)
Journal of Biomechanics


Tissue engineering of retina through high resolution 3-dimentional inkjet bioprinting

Elahe Masaeliو Valérie Forster , Serge Picaud, Fereshte Karamali, Mohammad Hossein Nasr-Esfahan, Christophe Marquette,(2019)
Biofabrication


Hypothesis: A challenge of overexpression Zfp521 in neural tendency of derived dental pulp stem cells

fatemeh Behrouznezhad, Fatemeh Ejeian, Mojtaba Emadi-Baygi, Parvaneh Nikpour, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2019)
celljournal


Chondrogenic response in presence of cartilage extracellular matrix nanoparticles

Saeed Zahiri, Elahe Masaeli, Elahe Poorazizi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani ,(2018)
J Biomed Mater Res A


Switchable Phase Transition Behavior of Thermoresponsive Substrates for Cell Sheet Engineering

Kiana Mokhtarinia Mohammad Sadegh Nourbakhsh Elahe Masaeli Mehdi Entezam Fereshteh Karamali Mohammad Hossein Nasr‐Esfahani ,(2018)
Journal of Polymer Science Part B


Activated platelet-rich plasma (PRP) improves cartilage regeneration using adipose stem cells encapsulated in a 3D alginate scaffold

Mohammad-Hossein Beigi, Atefeh Atefi, Hamid-Reza Ghanaei, Sheyda Labbaf, Fatemeh Ejeian, Mohammad-Hossein Nasr-Esfahani,(2018)
Tissue Engineering and Regenerative Medicine


Comparison of two digestion strategies on characteristics and differentiation potential of human dental pulp stem cells

Maziar Ebrahimi Dastgurdi,  Fatemeh Ejeian, Marzie Nematollahi,Ahmad Motaghi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2018)
Archives of Oral Biology


Stem cells from apical papilla promote differentiation of human pluripotent stem cells towards retinal cells

FereshtehKaramali,,MohammadHosseinNasrEsfahani,SaraTaleahmad,LeilaSatarian,HosseinBaharvand ,(2018)
Differentiation,


Isolation and Culture of Embryonic Mouse Neural Stem Cells

Farshad Homayouni Moghadam ,Maryam Sadeghi-Zadeh ,Bahareh Alizadeh-Shoorjestan ,Reza Dehghani-Varnamkhasti , Sepideh Narimani , Leila Darabi ,Abbas Kiani Esfahani , Mohammad Hossein Nasr Esfahani,(2018)
JOVE


RNA/protein discordant expression of Fndc5 in central nervous system is likely to be mediated through microRNAs

Somayeh Tanhaei,Parvaneh Nikpour,Kamran Ghaedi,Farzaneh Rabiee,Farshad Homayouni Moghadam,(2018)
DNA and Cell Biology


Bio-engineered electrospun nanofibrous membranes using cartilage extracellular matrix particles

Elahe Masaeli, Fereshte Karamali, Shahriar Loghmani, Mohamadreza Baghaban Eslaminejad and Mohammad Hossein Nasr-Esfahani:,(2017)
J. Mater. Chem. B


Influence of calcium and phosphorus release from bioactive glasses on viability and differentiation of dental pulp stem cells

Arezou Baharlou Houreh, Sheyda Labbaf, Hungai Ting, Fatemeh Ejeian, Julian R. Jones, Mohammad-Hossein Nasr Esfahani,(2017)
Journal of Materials Science


Methylation Status of H19/IGF2 Differentially Methylated Region in in vitro Human Blastocysts Donated by Healthy Couples

Marzieh Derakhshan-Horeh , Farid Abolhassani , Farnoosh Jafarpour , Ashraf Moini , Khadijeh Karbalaie , Sayyed Morteza Hosseini , Somayyeh Ostadhosseini 2, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani ,(2017)
Iran Biomed J


Highly degradable porous melt-derived bioactive glass foam scaffolds for bone regeneration

Amy Nommeots-Nomm, Sheyda Labbaf, Aine Devlin, Naomi Todd, Hua Geng, Anu K Solanki , Hok Man Tang, Polytimi Perdika, Alessandra Pinna, Fatemeh Ejeian, Olga Tsigkou, Peter D Lee, Mohammad Hossein Nasr Esfahani, Christopher A Mitchell, Julian R Jones ,(2017)
Acta Biomateriala


Purinergic Receptor Expression and Potential Association with Human Embryonic Stem Cell-Derived Oligodendrocyte Progenitor Cell Development

Shirin Kashfi,, Maryam Peymani, Kamran Ghaedi,Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr Esfahani, Mohammad Javan,(2017)
Cell Journal(Yakhteh)


Effects of Oleo Gum Resin of Ferula assa-foetida L. on Senescence in Human Dermal Fibroblasts

Farshad Homayouni Moghadam , Mehrnaz Mesbah-Ardakani , Mohammad Hossein Nasr-Esfahani ,(2017)
Pharmacopuncture


Synthesis and neuroprotective activity of novel 1,2,4-triazine derivatives with ethyl acetate moiety against H 2O2 and Aβ-induced neurotoxicity

Tuba Tuylu KucukkilincKamaledin Safari YanghaghBeyza AyazgokMohammad Ali RoknipourFarshad Homayouni MoghadamAlireza MoradiSaeed EmamiMohsen AminiHamid Irannejad,(2017)
Medicinal Chemistry Research


New racemic annulated pyrazolo[1,2-b]phthalazines as tacrine-like AChE inhibitors with potential use in Alzheimer's disease

LeiliJalili-Baleh,HamidNadriAlirezaMoradiSyed Nasir AbbasBukhari MojtabaShakibaie,MandanaJafari,MostafaGolshani,FarshadHomayouniMoghadam,LoghmanFioozpour,AliAsadipour,SaeedEmami,MehdiKhoobi,AlirezaForoumadi,,(2017)
European Journal of Medicinal Chemistry


Synthesis, docking study and neuroprotective effects of some novel pyrano[3,2-c]chromene derivatives bearing morpholine/phenylpiperazine moiety

BilqeesSameem,MinaSaeedi,MohammadMahdavi,HamidNadri,FarshadHomayouniMoghadam,NajmehEdraki,Muhammad ImranKhan,MohsenAmini,(2017)
Bioorganic & Medicinal Chemistry


Long term effects of bioactive glass particulates on dental pulp stem cells in vitro

Sanaz Gholami, Sheyda , Arezou Baharlou Houreh ,Hung-Kai Ting ,Julian R.Jones,Mohammad-Hossein Nasr Esfahani,(2017)
Biomedical Glasses


Novel tacrine-1,2,3-triazole hybrids: In vitro, in vivo biological evaluation and docking study of cholinesterase inhibitors.

Zahra Najafi,Mahdi Mahdavi,Mina Saeedi,Elahe Karimpour-Razkenari,Raymond Asatouri, Fahimeh Vafadarnejad,Farshad Homayouni Moghadam, Mahnaz Khanavi, Mohammad Sharifzadeh, Tahmineh Akbarzadeh ,(2017)
European Journal of Medicinal Chemistry


Synthesis of novel chromenones linked to 1, 2, 3-triazole ring system: Investigation of biological activities against Alzheimer’s disease

MinaSaeedi,MalihehSafavi,ElaheKarimpourRazkenari,MohammadMahdavi,NajmehEdraki,Farshad HomayouniMoghadam,MahnazKhanavi,TahminehAkbarzadeh,(2017)
Bioorganic Chemistry


Synthesis and structure-activity relationship study of tacrine-based pyrano[2,3-c]pyrazoles targeting AChE/BuChE and 15-LOX.

Ladan Pourabdi,Mehdi Khoobi,Hamid Nadri,Alireza Moradi,Farshad Homayouni Moghadam,Saeed Emami,Mohammad M Mojtahedi,Ismaeil Haririan,Hamid Forootanfar,Alieh Ameri,Alireza Foroumadi,Abbas Shafiee,(2016)
Eur J Med Chem


Design and synthesis of novel anti-Alzheimer's agents: Acridine-chromenone and quinoline-chromenone hybrids.

ZahraNajafi,MinaSaeedi,MohammadMahdavi,ReyhanehSabourian,MahnazKhanavi,Maliheh BarazandehTehrania,Farshad HomayouniMoghadam,NajmehEdraki,ElaheKarimpor-Razkenari,MohammadSharifzadeh,AlirezaForoumadi,AbbasShafieei,TahminehAkbarzade,(2016)
Bioorg Chem


Differentiation of Rat bone marrow Mesenchymal stem cells into Adipocytes and Cardiomyocytes after treatment with platelet lysate

Farshad Homayouni Moghadam, Tahereh Tayebi, and Kazem Barzegar,(2016)
Int J Hematol Oncol Stem Cell Res


Analysis of Promyelocytic Leukemia in Human Embryonic Carcinoma Stem Cells During Retinoic Acid-Induced Neural Differentiation

Khadijeh Karbalaie, Sadeq Vallian , Liana Lachinani , Somayeh Tanhaei, Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2016)
Iran J Biotech


Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Tooth Exhibit Stromal-Derived Inducing Activity and Lead to Generation of Neural Crest Cells from Human Embryonic Stem Cells

Khadijeh Karbalaie, Somayyeh Tanhaei, Farzaneh Rabiei, Abbas Kiani-Esfahani, Najmeh Sadat Masoudi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Ph.D, and Hossein Baharvand,(2015)
Cell J


Acute course of deferoxamine promoted neuronal differentiation of neural progenitor cells through suppression of Wnt/β-catenin pathway: a novel efficient protocol for neuronal differentiation.

Amin Ziaei, Mohammad Reza Piri Ardakani , Motahare-Sadat Hashemi, Maryam Peymani , Kamran Ghaedi , Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2015)
Neurosci Lett


An In vitro Study on Chick Somite Ability to Express Cerberus, Chordin, FGF8, Follistatin, and Noggin Transcripts

Samaneh Sadat Hosseini Farahabadi , Khadijeh Karbalaie, Hossein Salehi , Farzaneh Rabiee , Kamran Ghaedi , Mohammad-Hossein Nasr-Esfahani,(2014)
Avicenna J Med Biotechnol


In vivo integration of poly(ε-caprolactone)/gelatin nanofibrous nerve guide seeded with teeth derived stem cells for peripheral nerve regeneration.

Mohammad-Hossein Beigi , Laleh Ghasemi-Mobarakeh, MolammaPrabhakaran, Khadijeh Karbalaie, Hamid Azadeh, Seeram Ramakrishna, Hossein Baharvand, Mohammad-Hossein Nasr-Esfahani,(2014)
J Biomed Mater Res A


Hedgehog signalling is dispensable in the proliferation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth.

Fatemeh Ejeian , Hossein Baharvand, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2014)
Cell Biol Int


Peptide functionalized polyhydroxyalkanoate nanofibrous scaffolds enhance Schwann cells activity.

ElaheMasael,Paul A.Wiering,MohammadMorshed,Mohammad H.Nasr-Esfahani,SaeidSadri,Clemens A.van Blitterswijk,LorenzoMoroni,(2014)
Nanomedicine


Fabrication, characterization and cellular compatibility of poly(hydroxy alkanoate) composite nanofibrous scaffolds for nerve tissue engineering

Elahe Masaeli, Mohammad Morshed, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Saeid Sadri, Janneke Hilderink, Aart van Apeldoorn, Clemens A van Blitterswijk, Lorenzo Moroni,(2013)
PLoS One


The influence of dexamethasone administration on the protection against doxorubicin-induced cardiotoxicity in purified embryonic stem cell-derived cardiomyocytes

LeilaDehghania,MahbobehFarokhpour,KhadijeKarbalaie,MarzieNematollahi,SomayehTanhaie,NasimHayati-Rodbari,AbbasKiani-Esfahania,uergenHescheler,Mohammad HosseinNasr-Esfahani,HosseinBaharvand,(2013)
Tissue Cell


Stem cell therapy in amyotrophic lateral sclerosis

Rokhsareh Meamar, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Seyed Ali Mousavi, Keivan Basiri,(2013)
Journal of clinical neuroscience


Could MDMA Promote Stemness Characteristics in Mouse Embryonic Stem Cells via mGlu5 Metabotropic Glutamate Receptors?

Rokhsareh Meamar, Fereshte Karamali , Seyed Ali Mousavi, Hossein Baharvand,and Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,(2012)
Cell J.


Does the tissue engineering architecture of poly(3-hydroxybutyrate) scaffold affects cell-material interactions?

Elahe Masaeli, Mohammad Morshed,Parsa Rasekhian ,Saeed Karbasi, Khadije Karbalaie,Fereshte Karamali,Daryoush Abedi,Shahnaz Razavi,Abbas Jafarian‐Dehkordi,Mohammad Hossein Nasr‐Esfahani, Hossein Baharvand,(2012)
J Biomed Mater Res A


Functional expression of potassium channels in cardiomyocytes derived from embryonic stem cells.

‪Seyed Reza Abtahi,Hanid Sadraei,Marziye Nematollahi,KhadijeKarbalaie,Fereshte Karamali,Ahmad Salamian,Hossein Baharvand,Mohammad Hossein Nasr‐Esfahani,,(2012)
Res Pharm Sci


Differentiation of human ES cell-derived neural progenitors to neuronal cells with regional specific identity by co-culturing of notochord and somite

HosseinSalehia,KhadijehKarbalaie,AhmadSalamian,AbbasKiani,ShahnazRazavi,Mohammad HosseinNasr-Esfahani,HosseinBaharvand,(2012)
Stem Cell Res


Differentiation of human embryonic stem cell-derived retinal progenitors into retinal cells by Sonic hedgehog and/or retinal pigmented epithelium and transplantation into the subretinal space of sodium iodate-injected rabbits.

Noushin Amirpour , Fereshteh Karamali, Farzaneh Rabiee, Leila Rezaei, Ebrahim Esfandiari, Shahnaz Razavi, Alireza Dehghani, Hassan Razmju, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2012)
Stem Cells Dev


Transplantation of undifferentiated and induced human exfoliated deciduous teeth-derived stem cells promote functional recovery of rat spinal cord contusion injury model

Zahra Taghipour, Khadijeh Karbalaie, Abbas Kiani, Ali Niapour, Hamid Bahramian, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2012)
Stem Cells Dev.


Cotransplantation of human embryonic stem cell-derived neural progenitors and schwann cells in a rat spinal cord contusion injury model elicits a distinct neurogenesis and functional recovery.

Ali Niapour, Fereshteh Karamali, Shiva Nemati, Zahra Taghipour, Mohammad Mardani, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2012)
Cell Transplant


Neuronal induction and regional identity by co-culture of adherent human embryonic stem cells with chicken notochords and somites.

Hossein Salehi, Khadijeh KarbalaIe, Shasin Azrazavi, Somaieh Tanhaee, Marziyeh Nematollahi, Mohsen Sagha, Mohammad-Hossein Nasr-Esfahani, and Hossein Baharvand,(2011)
Int. J. Dev. Biol


Induced in vitro differentiation of neural-like cells from human exfoliated deciduous teeth-derived stem cells.

Nosrat Nourbakhsh,Mitra Soleimani,Zahra Taghipour,Seeid-Behrouz Mousavi,Ardeshir Talebi,Fatemeh Nadali,Somayeh Tanhaei,Gholam-Abbas Kiyani,Marziyeh Nematollahi,Farzaneh Rabiee,Mohammad Mardani,Hamid Bahramian,Mahmood Torabinejad,Mohammad Hossein Hossein Nasr-Esfahani,Hossein Baharvand,(2011)
Int J Dev Biol


Novel method to obtain highly enriched cultures of adult rat Schwann cells.

Ali Niapour,Fereshteh Karamali,Khadijeh Karbalaie,Abbas Kiani,Mohammad Mardani,Mohammad Hossein Nasr-Esfahani,Hossein Baharvand,(2010)
Biotechnol Lett.


Generation of motor neurons by coculture of retinoic acid-pretreated embryonic stem cells with chicken notochords.

MaryamAnjomshoa,Khadijeh Karbalaie,Mohammad Mardani.ShahnazRazavi,SomayehTanhaei,Mohammad HosseinNasr-Esfahani,HosseinBaharvand,,(2009)
Stem Cells Dev


The thickness of electrospun poly (e-caprolactone) nanofibrous scaffolds influences cell proliferation

Laleh Ghasemi-Mobarakeh, Mohammad Morshed, Khadijeh Karbalaie, Mehr-Afarin Fesharaki, Marziyeh Nematallahi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2009)
Int J Artif Organs


Transplantation of primed or unprimed mouse embryonic stem cell-derived neural precursor cells improves cognitive function in Alzheimerian rats

Farshad Homayouni Moghadam, Hojatoallah Alaie, Khadije Karbalaie, Somayeh Tanhaei, Mohammad Hossein Nasr Esfahani, Hossein Baharvand,(2009)
Differentiation


Neural induction in mouse embryonic stem cells by co-culturing with chicken somites

Mohsen Sagha, Khadijeh Karbalaie, Somaieh Tanhaee, Ebrahim Esfandiari, Hossein Salehi, Hojjat Sadeghi-Aliabadi, Shahnaz Razavi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2009)
Stem cells and Development


A Novel Method for the Determination of Cell Infiltration into Nanofiber Scaffolds Using Image Analysis for Tissue Engineering Applications

Laleh Ghasemi,Dariush Semnani, Mohammad Morshed, Mohammad Hossein Hossein Nasr-Esfahani,(2009)
Journal of Applied Polymer Science


Effect of lead on proliferation and neural differentiation of mouse bone marrow mesenchymal stem cells

ShabnamKermani,KhadijehKarbalaie,Seyed HosseinMadani,Ali AkbarJahangirnejad,Mohamadreza BaghabanEslaminejad,Mohammad HosseinNasr-Esfahani,HosseinBaharvand,(2008)
Toxicology in Vitro,


Electrospun Poly (ε-Caprolactone) Nanofiber Mat as Extracellular Matrix

Laleh Ghasemi-Mobarakeh, , Mohammad Morshed, Ph.D., Khadije Karbalaie, , Mehrafarin Fesharaki, , Mohammad Hossein Nasr-Esfahani, Hossein Baharvand,(2008)
Yakhteh Medical Journal


Embryonic stem cells derived cardiomyocytes are a suitable model for assessment of cardiotoxic effects of doxorubicin and other drugs

Mahboobeh Farokhpour , Khadijeh Karbalaie , Mahmood Etebari , Hamid Mirmohamad Sadeghi , Mohammad Hossein Nasr-Esfahani , Marzieh Nematolahi , Hossein Baharvand,(2008)
Physiol Pharmacol


Embryonic stem cell sphere: a controlled method for production of mouse embryonic stem cell aggregates for differentiation

leila Rohani,Khadije Karbalaie,Akbar Vahdati,Maryam Hatami,Mohammad Hossein Hossein Nasr-Esfahani,Hossein Baharvand,(2008)
Int J Artif Organs